Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τα αρχεία είναι σε μορφή MS Word για να μπορούν να επεξεργαστούν οι ΣΕΠΕΗΥ.