Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

«Επικαιροποίηση στοιχείων των συστημάτων VBI για το σχολικό έτος 2013-2014 στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VBI»

Θέμα: «Επικαιροποίηση στοιχείων των συστημάτων VBI για το σχολικό έτος 2013-2014 στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VBI»

Σχετ. 42099/Γ2/19-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Για το σχολικό έτος 2013-2014, οι Σχολικές Μονάδες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των συστημάτων VBI έως την Παρασκευή 28 Μαρτίου εγγράφως και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  http://www.plhnet.gr/vbi/, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενεργοποιηθούν τα συστήματα vbi (μέσω υπουργείου). Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ (5ψήφιο  νούμερο στην Καρτέλα Άδειες Χρήσης του λογισμικού BOCOM), ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ, ΤΗΛ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ, Email, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ον/μο), ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ VBI (ον/μο), ΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ VBI, ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ (επίγεια –δορυφορικά).

4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Πάτρα!

Το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info) θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στο Ηράκλειο στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στη Ξάνθη, στη Ρόδο και στα Χανιά την Πέμπτη 3, την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Απριλίου 2014.
Η κοινή μέρα όλων των πόλεων θα είναι η Παρασκευή 4 Απριλίου, όπου στις 12:00-14:00 θα συναντηθούν όλες οι πόλεις με τηλεδιάσκεψη και θα γίνει παρουσίαση ενός έργου από κάθε πόλη μέσω Διαδικτύου.
 
Μπορείτε να δηλώνετε ακόμα συμμετοχή:
 
α) συμμετοχή του σχολείου σας κάντε κλικ στο  http://goo.gl/VWtJDe
 
β) συμμετοχή στην τοπική οργανωτική επιτροπή κάντε κλικ στο   http://goo.gl/MHSfyQ
 
γ) προσφορά για οργάνωση εργαστηρίου κάντε κλικ στο  http://goo.gl/KAv7X2
 
Περισσότερες πληροφορίες στο http://digifestach.blogspot.gr/

Οδηγίες για την ύπαρξη καμερών σε σχολεία και λοιπούς χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι

Οδηγίες για την ύπαρξη καμερών σε σχολεία και λοιπούς χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι, εξέδωσε η Αρχή Προστασίας προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Η ύπαρξη και μόνο καμερών σε σχολεία και άλλους χώρους όπου  δραστηριοποιούνται ανήλικοι (όπως παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία, φροντιστήρια κλπ.) χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που μια τέτοια επεξεργασία μπορεί να έχει
για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων. Συγκεκριμένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από μικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται μέσω καμερών (βλ.  και την Απόφαση 77/2009 της
Αρχής).
2. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο κατά τις ώρες που το σχολείο δεν λειτουργεί. Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια στις σχετικές ενημερωτικές πινακίδες, έτσι ώστε να γνωρίζουν πλήρως όλοι οι μαθητές και οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο/φροντιστήριο δεν παρακολουθούνται.
3. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων μεγάλης έκτασης, όπου δεν είναι πρακτικός ο έλεγχος των απομακρυσμένων σημείων των εγκαταστάσεων με ηπιότερα μέσα (π.χ. φύλακες), είναι δυνατόν να επιτραπεί η λειτουργία των καμερών που εστιάζουν στα απομακρυσμένα σημεία και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, μετά από έγκριση της Αρχής.
4. Τα δεδομένα που καταγράφουν οι κάμερες πρέπει να διαγράφονται κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα. Σε περίπτωση συμβάντος εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8. Η διαχείριση του συστήματος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
5. Η απόφαση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και των μαθητικών συλλόγων όπου υπάρχουν.
6. Προτείνεται η λειτουργία του συστήματος να πραγματοποιείται κατ’ αρχήν δοκιμαστικά, αφού προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 10  , προκειμένου να διαπιστωθεί η  αποτελεσματικότητά του σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τις επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ιδιωτική ζωή των μαθητών. Στη συνέχεια η λειτουργία του συστήματος πρέπει να αξιολογείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα έτος, και να σταθμίζεται κάθε φορά εκ νέου η αναγκαιότητα λειτουργίας του. Τα στοιχεία τα σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Αρχή. Οι μαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί εργαζόμενοι στο σχολείο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
7. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν αναλόγως και για κάθε άλλο χώρο όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι.
8. Ειδικά γα τις περιπτώσεις βρεφονηπιακών σταθμών είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η λήψη εικόνας από χώρους όπου φιλοξενούνται/κοιμούνται αποκλειστικά βρέφη, με την προϋπόθεση ότι γίνεται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση επέλευσης συμβάντος που σχετίζεται με την ασφάλεια, την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του βρέφους.
9. εν επιτρέπεται η μετάδοση εικόνων των χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών ή οικοτροφείων στους γονείς μέσω του Διαδικτύου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΕΠΛΗΝΕΤ 2013-14 ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Αχαΐας προτίθεται να διοργανώσει έξι (6) διήμερα σεμινάρια για καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20 Δ/θμιας και Α/θμιας, διάρκειας 10 διδακτικών ωρών το καθένα, για το σχολικό έτος 2013-14.

 

Το συνολικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο:

Σεμινάριο

Ημερομηνία σεμ. 1

Ημερομηνία σεμ. 2

«Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla»

             29-30/10/2013

16:00-20:00

4-5/2/2014

16:00-20:00

«Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου»

26-27/11/2013

16:00-20:00

5-6/3/2014

16:00-20:00

«Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο»

3-4/12/2013

16:00-20:00

8-9/4/2014

16:00-20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο κτίριο της Δ/νσης Δ/θμιας Ν. Αχαΐας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.plhnet.gr έως τις 24/10/2013.


Θα δημιουργηθεί ένα τμήμα των 10 ατόμων για κάθε σεμινάριο. Θα επιμορφωθούν συνολικά 60 εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση.(Δείτε τα σχετικά αρχεία με τους αιτούντες).