Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Σεμινάρια του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Αχαΐας για Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης»

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριo του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ Αχαΐας  για Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης»

Σας ανακοινώνουμε την πραγματοποίηση εγκεκριμένου σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνεται από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας και τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας-Ηλείας κ. Μπίρμπα Θεόδωρο και απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19/20 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, σε θέματα Πληροφορικής.

Τα σεμινάριo θα διεξαχθεί με μικτή μέθοδο επιμόρφωσης πέντε (5) δια ζώσης συναντήσεων, πέντε (5) διδακτικών ωρών  η καθεμιά όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Το συνολικό πρόγραμμα των σεμιναρίων είναι το ακόλουθο (σε περίπτωση κωλύματος θα ορίζεται εκ νέου εναλλακτική ημερομηνία):

Αντικείμενο

Ημερομηνίες

Δια ζώσης συναντήσεων

Ώρες συναντήσεων

Έναρξη – ΕΛΛΑΚ - «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο»

17/12/2014

17:00-21:00

Διδασκαλία μέσω του SCRATCH

11/2/2015

17:00-21:00

«Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla»

3/3/2015

17:00-21:00

«Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου»

21/4/2015

17:00-21:00

Κλείσιμο-Αξιολόγηση-Παρουσίαση

12/5/2015

17:00-21:00

Για κάθε μία από τις 20 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Μoodle για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης. Τις ασκήσεις αυτές θα στέλνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται συνολικά για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 80 ώρες.

Αντικείμενα και στόχοι του σεμιναρίου είναι τα κάτωθι:

Α) «Εγκατάσταση Ubuntu LTSP σε σχολικό εργαστήριο». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Εγκατάσταση Ubuntu Server
 2. Εγκατάσταση και διαχείριση Ubuntu client
 3. Δημιουργία λογαριασμών μαθητών
 4. Εγκατάσταση εκπαιδευτικού  και λοιπού λογισμικού

Β) «Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) Joomla Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Περιγραφή Joomla
 2. Εγκατάσταση Joomla
 3. Διαχείριση ρυθμίσεων του Συστήματος Joomla
 4. Εισαγωγή έτοιμων προτύπων, αλλά και δημιουργία νέων
 5. Διαχείριση περιεχομένου με το Σύστημα Joomla

Γ) «Αντιμετώπιση Προβλημάτων Δικτύωσης Σχολικού Εργαστηρίου». Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι:

 1. Πρωτόκολλα Δικτύου
 2. Αρχιτεκτονική Εργαστηρίου ΗΥ
 3. Διαδικτυακή Υποδομή Σχολικού Δικτύου
 4. Προβλήματα Δικτύωσης-Ιντερνέτ και λύσεις

Δ) «Διδασκαλία μέσω του SCRATCH»

1)   Περιγραφή – Περιβάλλον του SCRATCH
2)   Δημιουργώ μέσα από το SCRATCH
3)   Κατασκευή παιγνιδιών με SCRATCH
4)   Σενάρια διδασκαλίας
5)   Υλοποίηση διδασκαλίας με SCRATCH

 

 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί 1 τμήμα με 20-25 εκπαιδευόμενους. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://seminar.plhnet.gr έως και 1/12/2014. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση του 100% των συνολικών εργασιών (δηλαδή 4 εργασίες) συμμετοχή στις 5 δια ζώσης συναντήσεις.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Αφορά τα Εργαστήρια ΗΥ με UBUNTU LTSP

Αφορά μόνο τα σχολεία που διαθέτουν Εργαστήρια ΗΥ με UBUNTU LTSP

 

 

 

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να μην αναβαθμίζετε το Εργαστήριο ΗΥ με UBUNTU LTSP 12.04στην έκδοση 14.04, διότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε θα σας δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατόπιν αιτήματος του ΔΙΕΦΕΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, θα γίνει άμεσα καταγραφή σχετικά με την Δικτύωση της 5ης και 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων. Συμπληρωματικά θα καταγράψουμε και τα απαιτούμενα στοιχεία για την αποτύπωση της κατάστασης των εργαστηρίων στην Αχαΐα προκειμένου να σταλεί έκθεση στο υπουργείο.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα έως τη Τετάρτη 28/5/2014 να επισκεφτείτε την διεύθυνση:

http://dim.plhnet.gr

και να συμπληρώσετε τα κάτωθι στοιχεία (στη σχετική φόρμα):

1) Σχετικά με τη Δικτύωση της 5ης και 6ης Τάξης των Δημοτικών Σχολείων:

                Α) Αίθουσες που φιλοξενούν την 5η Τάξη

                Β) Αίθουσες της 5ης τάξης με εγκατεστημένη ενεργή ενσύρματη πρόσβασης στο διαδίκτυο (δηλ. να υπάρχει πρίζα δικτύου εντός της αίθουσας).

                Γ) Αίθουσες που φιλοξενούν την 6η Τάξη

                Δ) Αίθουσες της 6ης τάξης με εγκατεστημένη ενεργή ενσύρματη πρόσβασης στο διαδίκτυο (δηλ. να υπάρχει πρίζα δικτύου εντός της αίθουσας).

2) Αποτύπωση της κατάστασης των εργαστηρίων στην Αχαΐα:

               

 • Πλήθος εργαστηριών
 • Φορητά εργαστήρια
 • Εργαστήρια με πεπαλαιωμένο εξοπλισμό που έχουν αναβαθμιστεί και επαναλειτουργήσει με χρηση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Σταθμοί εργασίας στο εργαστήριο που λειτουργούν
 • Λειτουργικό σύστημα

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας.

3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

«H διδασκαλία της Πληροφορικής στο σχολείο - καλές πρακτικές - προκλήσεις και προοπτικές» 

Τα σχολεία μας μπορούν να διαμορφώνουν μαθητές που  θέτουν στόχους, πειραματίζονται, χαίρονται τη γνώση, αγαπούν τη μάθηση, δημιουργούν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, αναρωτιούνται και  αγκαλιάζουν την αποτυχία ως ευκαιρία μάθησης.

Τετάρτη & Πέμπτη 2-3 Ιουλίου 2014

Εστία Επιστημών Πάτρας

Διοργάνωση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής

Η διημερίδα οργανώνεται από τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας, Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκη και Αχαΐας & Ηλείας, Δρ. Θεόδωρο Μπίρμπα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σεσυνεργασία με τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας, την ΠΕΚΑΠ Αχαΐας και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Αγρινίου.

Η διημερίδα έχει ως σκοπό την άμεση ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της διδασκαλίας της Πληροφορικής, τη διάχυση καλών πρακτικών από τη διδακτική πράξη, την παρουσίαση νέων εξελίξεων στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Τεχνολογία και της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ενημέρωση των συναδέλφων καθηγητών Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: α) 3-ωρα Βιωματικά Εργαστήρια για την αξιοποίηση της Διαδραστικής Έκθεσης Πληροφορικής της Εστίας Επιστημών Πάτρας στην διδασκαλία της Πληροφορικής β) 30’ Προσκεκλημένες ομιλίες από Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, γ) 15’ ερευνητικές εργασίες από μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και δ) 10’ Καλές πρακτικές σχεδίων μαθημάτων – σεναρίων διδασκαλίας της πληροφορικής και ε) Στρογγυλά τραπέζια για τεχνικά θέματα των ΣΕΠΕΗΥ και τα νέα μαθήματα Πληροφορικής σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.

Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούμε όλους τους καθηγητές Πληροφορικής να παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς τους στο σχολείο (σχέδια ή σενάρια μαθημάτων, φύλλα εργασίας, νέα εργαλεία, μεθόδους ή τεχνικές). Επίσης, μπορείτε να παρουσιάσετε γενικότερα και όποιο άλλο θέμα - αντικείμενο έχετε ασχοληθεί - εμβαθύνει (π.χ. από μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σας σπουδές) και πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς πληροφορικής και όχι μόνο.

Επίσης, με βάση και την εμπειρία από την 1η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αιτ/νίας ( http://blogs.sch.gr/sympl-ait/2012/07/07/1hmerida_parousiasei) τον Ιούνιο 2012 & τη 2η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αιτ/νίας ( http://2hmeridapliroforikis.blogspot.gr/p/blog-page_7841.html ) τον Ιούνιο 2013 αλλά και την εμπειρία σας από παλιότερες αντίστοιχες δράσεις στείλτε μας τις ιδέες και προτάσεις σας για την καλύτερη διοργάνωση της αλλά και την πρόθεση σας να συμμετάσχετε στην οργανωτική επιτροπή με e-mail στη διεύθυνση sympl-ait@sch.gr ή tbirbas@sch.gr

URL Διημερίδας: http://didactics.plhnet.gr

Φόρμα Υποβολής Παρουσίασης (έως 15/6):

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ19

Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης (Αιτωλοακαρνανίας)

Δρ. Θεόδωρος Μπίρμπας (Αχαΐας & Ηλείας)

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, φίλοι εκπαιδευτικοί

Το Κτηματολόγιο των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων αναβαθμίστηκε δίνοντας σε αυτά τη δυνατότητα απευθείας διαχείρισης του καταγεγραμμένου εξοπλισμού τους καθώς και μια σειρά νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Η νέα έκδοση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου: http://inventory.sch.gr,  όπου υπάρχει και  αναλυτικός οδηγός  http://inventory-test.sch.gr/static/Manual_ektim_v1.pdf.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την απόδοση ρόλων στο προσωπικό των μονάδων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους helpdesk  στο 801 11 801 81 ή να αποστείλετε αίτημα μέσω του http://helpdesk.sch.gr για να ενεργοποιηθούν οι κωδικοί ΠΣΔ που έχετε στη διάθεσή σας.

O λογαριασμός πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ΠΣΔ και να αφορά τους χρήστες που έχουν υπό την εποπτεία τους τον εξοπλισμό ΤΠΕ της μονάδας (π.χ υπεύθυνος εργαστηρίου, διευθυντής σχολείου, καθηγητής πληροφορικής).

Στην κάθε μονάδα αποδίδονται 3 ρόλοι που είναι δυνατόν να τους οικειοποιηθούν ένας ή παραπάνω χρήστες. Οι ρόλοι αυτοί αφορούν την ΕΙΣΑΓΩΓΗ (π.χ καθ. πληροφορικής) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (π.χ υπ. εργαστηρίου)– ΑΠΟΓΡΑΦΗ (π.χ διευθυντής) του εξοπλισμού της μονάδας.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις υπηρεσίες του ΠΣΔ

Είμαστε στη διάθεσή σας.


Με εκτίμηση

 Για την  υπηρεσία Κτηματολογίου του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου