Αχαΐας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αποτελέσματα κλήρωσης για τα Σεμινάρια του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας για καθηγητές Πληροφορικής

Τα τρία πρώτα νούμερα ΚΙΝΟ ήταν τα 44 1 16

συνεπώς τα αποτελέσματα ήταν:

 

ριθμός αίτησης Κλήρωση
3 1
18 2
31 3
45 4
19 5
1 6
42 7
10 8
44 9
16 10
23 11
24 12
27 13
39 14
30 15
6 16
26 17
12 18
29 19
43 20
36 21
32 22
8 23
5 24
14 25
37 26
38 27
41 28
40 29
4 30
13 31
7 32
11 33
25 34
20 35
28 36
33 37
35 38
21 39
15 40
34 41
9 42
2 43
22 44
17 45
46 46