Υλικό προς διάθεση

Τα σχολεία της Αχαΐα, κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το παρακάτω υλικό.

  • 5 οθόνες CRT (από ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας, τηλέφωνο 2610.465819)