Προσωπικό

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

  • Νταλούκας Βασίλειος

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

  • Νικολόπουλος Ανδρέας
  • Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων
  • Τασίκας Αλέξανδρος

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΙΕΚ

  • Αθανασούλιας Παναγιώτης
  • Ιάσονος Χρήστου
  • Κότσαλης Περικλής